De VTW Podcast - volkshuisvesting en toezicht

VTW Actueel - Nationale prestatieafspraken II - Meerjarenbegroting en meerjarenstrategie

August 31, 2022 Hans Geurts Season 3 Episode 5
De VTW Podcast - volkshuisvesting en toezicht
VTW Actueel - Nationale prestatieafspraken II - Meerjarenbegroting en meerjarenstrategie
Show Notes

Wat betekenen de Nationale prestatieafspraken voor de meerjarenbegroting en de meerjarenstrategie van de corporatie? Frank Roerdinkholder (manager Financiën en IT bij Domein & VTW-lid), Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD) en Hans Geurts (senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie bij de VTW) gaan in gesprek over wat er op corporaties afkomt. Hiermee wordt de eerste podcast van de over Nationale prestatieafspraken (d.d. 14 juli 2022) verder uitgediept.

Het krappe tijdpad houdt in dat toezichthouders alert moeten zijn bij alles wat er gaande is.
De eerstvolgende stap is de zogenoemde ‘realiteitscheck’. Dit houdt in dat voor de woningbouwopgaven van alle provincies uiterlijk op 1 oktober 2022 een doorrekening van de nationale prestatieafspraken gedaan moet zijn. Niet alleen financieel haalbaar, maar ook ruimtelijk, praktisch en bestuurlijk haalbaar[1]. De uitkomsten geven richting aan de uitwerking van de NPA naar de lokale prestatieafspraken.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/30/nationale-prestatieafspraken-woningcorporaties 

Dit is de tweede podcast in een reeks over de Nationale prestatieafspraken. De eerste is op 14 juli 2022 gepubliceerd.

Kijk ook op www.vtw.nl