De VTW Podcast - volkshuisvesting en toezicht

VTW Actueel - Vooruitblik op het Wetsvoorstel versterken regie volkshuisvesting

December 12, 2022 Hans Geurts Season 3 Episode 9
De VTW Podcast - volkshuisvesting en toezicht
VTW Actueel - Vooruitblik op het Wetsvoorstel versterken regie volkshuisvesting
Show Notes

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) wil meer regie vanuit het Rijk om zijn ambitieuze woningbouwprogramma van meer dan 900.000 woningen in 2030 te realiseren. Het wetsvoorstel versterken regie volkshuisvesting moet dat mogelijk maken. Het wetsvoorstel komt waarschijnlijk in januari in openbare consultatie, maar wat weten we nu al? Er komt een definitie van sociale huur en volkshuisvesting wordt waarschijnlijk ook opgenomen in de Omgevingswet. Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts gaan in op deze grote systeemwijziging en kijken alvast vooruit naar de consultatie.

Kijk ook op www.vtw.nl