De VTW Podcast - volkshuisvesting en toezicht

VTW Actueel - Consultaties, huisvesten van urgenten en aandachtsgroepen, de doorrekening van de Nationale prestatieafspraken en de beperking van tijdelijke huurovereenkomsten

January 31, 2023 Hans Geurts Season 4 Episode 2
De VTW Podcast - volkshuisvesting en toezicht
VTW Actueel - Consultaties, huisvesten van urgenten en aandachtsgroepen, de doorrekening van de Nationale prestatieafspraken en de beperking van tijdelijke huurovereenkomsten
Show Notes

In deze VTW podcast staat wetgeving centraal. Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts bespreken de komende internetconsultaties, het huisvesten van urgenten en aandachtsgroepen, kruisen Eelkje en Frank de degens over de Nationale prestatieafspraken en besteden ze tot slot aandacht aan een initiatiefvoorstel vanuit de Kamer om tijdelijke huurovereenkomsten te beperken.

Kijk ook op www.vtw.nl